Radyocerrahi

Cyberknife

Cyberknıfe, Lineer hızlandırıcı kullanarak, X ışınlarını belli bir hedefe odaklamak suretiyle tedavi uygulayan radyocerrahi cihazıdır.

Gamma Knife’tan farklı olarak çerçeve değil maske kullanılır ve birden fazla seansta tedavi mümkündür ve kafa dışında da kullanılabilir. Kafaya çerçeve takılmaması nedeniyle tedavi hassasiyeti (<1mm) Gamma Knife kadar olmasa da güvenli tedaviyi sağlayacak düzeyde ve kalitededir. CyberKnife tedavi süresince görüntüleme ile hedefin yerini belirleme ve kılavuzluk yapan sistemle bilgisayar kontrollü robot sistemini birleştirerek tümörlerin yüksek bir hassasiyetle ışınlanmasını sağlar

Bu robotik cihaz, daha önceden çekilmiş BT sayesinde kafatasının 3 boyutlu rekonstrüksiyonunu yapan sistem ile çekilen radyografilerden aldığı bilgiyi bu görüntülerle koordine etmektedir. Ayrıca radyocerrahi için de tamamen yenilenmiş bir radyasyon kaynağı bu sisteme entegre edilmiştir. Bu radyasyon kaynağı oldukça hafif bir 6MV lineer hızlandırıcıdır ve robot üzerinde 6 farklı koordinat ekseninde hareket etmektedir. 2001 yılında alınan FDA onayı ile tüm beden tedavilerinde kullanılmasının yolu açılmıştır.

Çok seansta tedavi uygulayabilmesi, daha büyük hacimli tümörlere de radyocerrahi uygulanabilmesine olanak sağlar.

CyberKnife Tedavisi İşlemi

Tedavi Planlama

Tedavi planlama işlemi hastaya ait bir veya daha fazla 3 boyutlu BT /MR görüntülerinin alınması ile başlar. Bu görüntüler cihazın planlama sistemine aktarılır ve genellikle doktor tarafından hedef hacim/hacimler ve risk altındaki organlar tanımlanır. Uygulanacak doz belirlenir ve sisteme yüklenir.

Tedavi Uygulama

Işın huzmelerinin hizalanması işlemi, planlama öncesinde çekilen BT’den elde edilen dijital rekonstrüksiyon radyografileri ile tedavi öncesinde elde edilen 2 boyutlu radyografilerin üst üste bindirilmesine dayandırılır. X-ışını görüntüleme sistemi, robotik manipülatör ve hasta yatağının anatomisi ve odanın içindeki koordinatları daha önceden tanımlanmış olduğu için bu ışın huzmelerinin pozisyonlanması doğrudur. Bu doğruluk, tedavi başlamadan önce planlama sisteminde de kontrol edilebilir. 

Tedavi sırasında, robot, planlamada belirlenmiş olan nod bölgelerine doğru hareket eder. Tedavi devam ettiği sürece görüntü alımı, hedefin lokalizasyonu ve hizalamanın doğrulanması işlemi devam eder, bu tipik olarak 30-60 saniyede bir olmaktadır ancak kullanıcının istediği şekilde modifiye edilebilir. Daha önceden tanımlanmış olan sınırların dışına çıkan hareketlerde ışınlama durur ve yeniden pozisyonlama önerilir, bu işlem sırasında robotik yatak hareket eder. 

Tedavi sonrasında hastalar kısa süre gözlem altında tutulup, aynı gün taburcu edilir. Ek işlem veya ilaç kullanımı gerekmez. Tüm hastalar işlem sonrası periyodik olarak BT/MR takibine alınır.