ARAŞTIRMA VE YAYINLAR

Türk Nöroşirürji Derneği 2006 Yılı Dr. Aysima Altınok Uzmanlık Tez Ödülü, Nisan 2006. Lomber Laminektomi Sonrası Oluşan Epidural Fibrozisin Önlenmesinde Gamma İnterferon’un Etkinliği ve Adcon-L ile Karşılaştırılması
Türk Nöroşirürji Derneği 2006 yılı Bilimsel Araştırma Destek Bursu. 23 Haziran 2006
Türk Nöroşirürji Derneği 2006 yılı Bilimsel Araştırma Destek Bursu. 23 Haziran 2006
Türk Nöroşirürji Derneği 2006 yılı Bilimsel Araştırma Destek Bursu. 23 Haziran 2006