ÖDÜLLER

ÖDÜLLER

 1. Türk Nöroşirürji Derneği 2006 Yılı Dr. Aysima Altınok Uzmanlık Tez Ödülü, Nisan 2006. Lomber Laminektomi Sonrası Oluşan Epidural Fibrozisin Önlenmesinde Gamma İnterferon’un Etkinliği ve Adcon-L ile Karşılaştırılması  
 2. Türk Nöroşirürji Derneği 2006 yılı Bilimsel Araştırma Destek Bursu. 23 Haziran 2006
 3. Scholarship for First IBRO-KEMALI Mediterranean School of Neuroscience. From Bench to Bed-Side, Synaptic Transmission, Plasticity, Synaptopathies. Stazione Zoologica “Anton-Dohrn” and Kemali Foundation, Naples, Italy, 21-30 September 2009 
 4. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2009 Yılı En İyi Makale Ödülü. 
   Effectiveness of skull models and surgical simulation: comparison of outcome   between different surgical techniques in patients with isolated brachycephaly. 
   Emmez H, Küçüködük I, Börcek AÖ, Kale A, Erbaş G, Yavuzer R, Baykaner MK. 
   Childs Nerv Syst 2009,25(12):1605-12
 5. Türk Nöroşirürji Derneği 2011 Yılı Yurtdışı Eğitim Bursu.