ARAŞTIRMA VE YAYINLAR

1. Emmez H, Doğulu F. ‘Karotis Endarterektomi’. Temel Nöroşirürji. Aksoy K (ed). Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, Birinci Baskı,  2005, Sayfa 424-432

 2. Baykaner MK, Emmez H. ‘Gergin Omurilik Sendromu. Temel Nöroşirürji. Aksoy K (ed). Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, Birinci Baskı,  2005, Sayfa 1399-1404

3. Paşaoğlu A, Emmez H,. ‘Travmatik İntrakraniyal Hematomlar’. Temel Nöroşirürji. Korfalı E, Zileli M (ed). Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, 2010, Sayfa 625-632

4. Zinnuroğlu M, Emmez H, Dalgıç A. Omurga ve Omurilik Cerrahisinde İntraoperatif Nöromonitörizasyon. Türk Nöroşirürji Dernegi Yayınları, 2015

5. Emmez H, Durdağ E. ‘Kauda ve Konus Bölgesinin Tümörleri’. Güncel Spinal Cerrahi Serisi Kitapları/02 Kauda ve Konus Bölgesi Patolojileri, US Akademi, 2017, Sayfa 45-58

6. Peker S, Emmez H. ‘Ülkemizde Nöroradyocerrahinin Tarihçesi’. Nöroradyocerrahi, Buluş Yayınları Birinci Baskı 2017. Sayfa 1-3

7. Emmez H, Peker S. ‘Gamma Knife Radyocerrahi’. Nöroradyocerrahi, Buluş Yayınları Birinci Baskı 2017. Sayfa 23-32

8. Bulduk EB, Dağlı Ö, Emmez H. ‘Serebral AVM’lerde Radyocerrahi’. Nöroradyocerrahi, Buluş Yayınları Birinci Baskı 2017. Sayfa 75-104

9. Tönge M, Aytar MH, Emmez H. ‘Menengiomalarda Radyocerrahi’. Nöroradyocerrahi, Buluş Yayınları Birinci Baskı 2017. Sayfa 133-154

10.Egemen E, Emmez H. ‘Hipofiz Adenomlarında Radyocerrahi’. Nöroradyocerrahi, Buluş Yayınları Birinci Baskı 2017. Sayfa 155-170

11.Durdağ E, Tufan K, Emmez H. ‘Psikiyatrik Hastalıklarda Radyocerrahi’. Nöroradyocerrahi, Buluş Yayınları Birinci Baskı 2017. Sayfa 309-320