ARAŞTIRMA VE YAYINLAR

1. Kurt G, Emmez H, Öztanır N, Baykaner MK, Çeviker N. Serebral arteriovenöz malformasyonlarda gamma knife radyocerrahisi. Türkiye Klinikleri

J Surg Med Sci 2(16):93-96, 2006  

2. Emmez H, Baykaner MK. Acil nöroşirürjikal müdahale yönüyle konjenital kraniyal disrafizmler ve kalvariyal defektif hastalıklar. Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Acil Nöroşirürji Özel Sayısı 3(11): 83-87, 2007  

3. Çanakçı Z, Emmez H, Kendirli T. Endoskopik karpal tünel dekompresyonu: cerrahi       teknik ve 50 olgunun kısa ve orta dönem sonuçlarının incelenmesi. Türk Nöroşirürji Dergisi 18(1): 48-55, 2008    

4. Emmez H. Nörotravmaların adli yönü. Türkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 1(1):156-162, 2008   

5. Aykol S, Emmez H, Kurt G, Börcek AÖ, Paşaoğlu A. Hemanjioblastom tedavisinde stereotaktik radyocerrahi. Türkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2(1):47-50, 2009   

 6. Aykol S, Emmez H, Kurt G, Börcek AÖ, Paşaoğlu AKoroid pleksus tümörlerinin tedavisinde stereotaktik radyocerrahinin yeri. Türkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2(1):51-53, 2009  

7. Aykol S, Emmez H, Kurt G, Börcek AÖ, Paşaoğlu ASellar bölge tümörlerinin tedavisinde stereotaktik radyocerrahinin etkinliği. Türkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2(1):20-30, 2009

 8. Emmez ÖH, Egemen E: Kafa içi basınç artışı tedavisinde pratik yaklaşımlar. Yoğun Bakım Dergisi 9(2):77-84, 2010

9. Emmez H. İntrakraniyal menengiomlarda epidemiyoloji ve etiyoloji. Türk Nöroşirürji Dergisi 21(2):70-78, 2011

10. Emmez H, Egemen E: Lomber Disk Hernilerinde Cerrahi Tedavi.  Türkiye Klinikleri 8(4):74-81, 2015

11. Börcek AÖ, Emmez H: Pediatrik Tümörlerde Gamma Knife. Türkiye Klinikleri, J Radiat Oncol Special Topics 2(2): 71-78, 2016

12. Emmez H, Baykaner MK: Düşük Dereceli Gliomlarda İntraoperatif Görüntüleme. Türkiye Klinikleri J Neurosurg – Special Topics 6(3):43-49, 2016

13. Emmez H, Süner Hİ: Akromegalinin Cerrahi Tedavisi. Türkiye Klinikleri J Endocrin – Special Topics  9(1): 26-31, 2016